Södra Stånggatan, Linköping

Adress

Strandgatan 2, Linköping

Deltagare:

Vägbeskrivning med bil från E4

Ta avfart 113 oavsett om ni kommer från Norrköpingshållet eller Mjölbyhållet.

Vid Mörtlösarondellen kör ni mot CENTRUM
Vid Kallerstadsrondellen kör ni HÖGER mot EKÄNGEN
Fortsätt genom Knuts rondell
Fortsätt även genom Gumpekullarondellen mot CENTRUM … Y-RING
Ni passerar över Kallerstadsbron och därmed Kinda kanal.
Strax därefter sänks hastigheten till 50.
Vid trafikljusen ska ni ta vänster mot SJ RIKSPARKERING, GESÄLLEN och POSTTERMINAL
Ni är nu inne på Södra Oskarsgatan.
När Södra Oskarsgatan tar slut är ni framme vid Södra Stånggatan.
Följ anvisningarna vid ankomst!
Share This